[Quà – Truyện ngắn] Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc 3 – End

[Quà – Truyện ngắn] Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc 2

[Quà – Truyện ngắn] Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc 1

yêu, phần đầu nè, post từ giờ đến tối nhé cô xD~ (thật ra là vì tôi chưa chuẩn bị kịp :”>)

Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc

Tác giả: Lê Phách

Viết dưới bút danh Ngân Hồ (Cáo bạc)

Một: Mặc Triết

Tiếp tục đọc