Đâm lao phải gả theo lao

Bộ “Đâm lao phải gả theo lao” sau khi mình làm được 4 chap thì search gg thấy ss Tiểu Quái Vật cũng đang làm, đã tới chap 11 rồi. Ss ấy edit cẩn thận, chú thích đầy đủ, tốc độ cũng ổn định. Bởi vậy mình quyết định dừng edit bộ này để dành thời gian vào bộ khác, mọi người sang nhà ss ấy đọc tiếp nhé ❤

Link đọc 

Đâm lao phải gả theo lao [Chương 4]

Đâm lao phải gả theo lao [Chương 3]

Đâm lao phải gả theo lao [Chương 2]

Đâm lao phải gả theo lao [Chương 1]

Đâm lao phải gả theo lao [Văn án]