Cấp lại, OK? [Chương 37]

Cấp lại, OK? [Chương 37]

Tác giả: Tiểu hài tử ngươi lại đây

Đông qua xuân lại về, chỉ chớp mắt thời tiết đã chuyển ấm. Chương trình học nặng nề khiến Mộ Nhạc Nhạc chẳng còn thừa thời gian mà để buồn rầu. Huống chi Hàn Tư Viễn mỗi ngày đều tặng cô một bông hồng đỏ thắm, cố gắng hết sức tưới tắm tình yêu ngập tràn trái tim cô.

Tiếp tục đọc

Cấp lại, ok? [chương 36]

Cấp lại, ok? [chương 35-cont’]

Đây là phần bạn Bi hâm nhà tớ cóp thiếu lúc làm chương 35 =.=

Cấp lại, ok? [chương 35-cont’]

Tác giả: Tiểu hài tử ngươi lại đây

Edit: Vi

Tiếp tục đọc