Nhờ vả!

Chẳng là trước Bi có post truyện lên Thư viện ebook (TVE) nhưng giờ do bận quá nên không post tiếp được. Có bạn nào rảnh có thể post tiếp hộ Bi những bộ cũ và post thêm nhưng bộ mới ở nhà Bi lên đó được không. Mỗi truyện post chậm hơn nhà Bi 1 chương. Ai giúp được thì comt nhé, Bi cảm ơn rất nhiều 😀

8 thoughts on “Nhờ vả!

  1. cóa lẽ nên thêm 1 bạn nữa để chia đôi nàng a ^^!
    ta sẽ post 3 truyện Yêu nghiệt, lạm tình và đánh cắp nhé 😀

Đã đóng bình luận.